Sociale Werken

De Valier

De Valier is een dienstverleningscentrum voor volwassen personen met een handicap te Liedekerke. Het centrum richt zich naar twee doelgroepen: volwassen personen met een aangeboren matige tot ernstige mentale handicap en volwassen personen met een niet-aangeboren hersenletsel. De Valier gelooft in een overtreffend zorgmodel waarbij iedereen geliefd wordt en kansen krijgt om nieuwe mogelijkheden te ontdekken en zichzelf te ontplooien.