Sociale werken

Het motto van de Lions is “We Serve”

Naast het bevorderen van vriendschapsbanden is het ondersteunen van sociale projecten de belangrijkste doelstelling van Lions Clubs. Dit is niet anders bij Lionsclub Ninove.

Doelgroep en steuncriteria

Onze club focust daarbij hoofdzakelijk op het ondersteunen van sociale projecten in de ruime regio rond Ninove. Deze ondersteuning is in de eerste plaats financieel, maar ze kan ook hands-on zijn. Om deze sociale projecten financieel te kunnen ondersteunen, organiseert Lionsclub Ninove diverse fundraisingactiviteiten (zie activiteiten).

In principe steunen we enkel projecten die zich situeren in de sfeer van het brede welzijnswerk. We geven dus liever geen directe financiële steun aan eerder cultureel georiënteerde initiatieven.

De projecten die we steunen moeten zoveel als mogelijk aan volgende criteria voldoen: 

 • Maatschappelijk relevant
 • Kwalitatief hoogstaand
 • Beantwoordend aan een reële nood
 • Innoverend
 • Potentieel van continuïteit

We verkiezen onze middelen te spreiden over een mix van projecten zoals voor voorzieningen, instellingen of verenigingen actief in de bijzondere jeugdzorg, de gehandicapten­sector, de psychosociale hulpverlening of de bejaardenzorg:

 • projecten die we alleen steunen (dus buiten een samenwerking met andere clubs)
 • projecten die geïnitieerd worden vanuit de structuren van de Lions (zone, district, multiple district, internationaal)
 • projecten die we steunen in overleg met andere service clubs uit de regio rond Ninove (ook niet-Lions)
 • projecten die door de sociale commissie van onze club alleen gesteund worden, zijn hoofdzakelijk regionaal (ruime regio rond Ninove)

We verkiezen ook steun aan structuren en dus niet rechtstreeks aan individuen.

Dit kan zowel aan kleine structuren, als aan grotere, beter georganiseerde structuren. Bij projecten van de beter georganiseerde structuren moet bijzondere aandacht gaan naar het feit dat er een reële nood is, en dat het project dus niet via hun gebruikelijke subsidiekanalen kan gefinancierd worden.

In sommige gevallen kan de omvang van de financiële bijdrage door Lionsclub Ninove gecommuniceerd worden naar de gemeenschap, bvb door middel van een persconferentie, of het aanbrengen van een zichtbaar kenteken, maar de maatschappelijke publiciteit vormt niet echt een criterium voor het toekennen van steun.

Bij voorkeur beperken we onze steun in de tijd. Lionsclub Ninove staat wel open voor steun aan projecten die over meerdere jaren lopen. Voorwaarde is wel dat dergelijke projecten goed gefundeerd worden door een meerjarenbegroting, en dat onze club in staat is om deze projecten van dichtbij tussentijds op te volgen.

Steunaanvragen en beslissingen

Heel wat sociale instellingen hebben projecten die ze willen opstarten, waarvoor ze geen middelen vinden via hun normale subsidiëringskanalen. Deze instellingen vinden echter niet altijd de weg naar alternatieve vormen van financiële ondersteuning, zoals bvb een service club.

De organisaties, voorzieningen, instellingen of verenigingen die willen beroep doen op de steun van Lionsclub Ninove worden verzocht een projectvoorstel in te dienen met een nota van maximum 2 à 3 bladzijden. Deze nota dient volgende elementen te bevatten:

 • een korte typering van de voorziening
 • de coördinaten van de verantwoordelijke en/of contactpersoon
 • een inhoudelijke beschrijving van het project
 • een kostenraming van het project

Volgende criteria zijn bepalend bij de toekenning van een steun:

 • het project komt voort uit een relevante sociale of maatschappelijke behoefte
 • het project brengt een originele of innovatieve benadering
 • het project getuigt in zijn soort van een hoog gehalte aan kwaliteitsbevordering
 • het project is niet eenmalig, het garandeert continuïteit
 • binnen de gewone werking van de voorziening zijn de huidige middelen ontoereikend

U kan deze formatie sturen naar het e-mail adres van de voorzitter van de Sociale Commissie van Lionsclub Ninove: sociaal@lionsninove.be