Sociale Werken

Teledienst Ninove

Teledienst Ninove zet zich in voor alle mensen die om één of andere reden geen of onvoldoende beroep kunnen doen op professionele hulpverlening en die bpovenden ook niet kunenn steunen op mantelzorg van de onmiddellijke omgeving. Teledienst heeft tientallen projecten lopen die mensen die om één of andere reden uit de maatschappelijke context warden gesloten proberen te helpen om hun lot zelf beter in handen te nemen. De ondersteuning is mogelijk dankzij een professioneel kader van een achttal mensen maar ook door de inzet van meer dan 100 vrijwilligers.