Lions Ninove

Lionsclub Ninove is opgericht op 6 november 1970. De club maakt deel uit van Lions International. Lions International is aanwezig in de meeste landen van de wereld en heeft meer dan 1.350.000 leden verspreid over meer dan 46.000 clubs.

Het motto van de Lions is We Serve. Hiermee trachten de Lions oa. wederzijds begrip en verdraagzaamheid tussen volkeren te bevoderen en algemeen welzijn te dienen.

De Lionsclub heeft als doelstelling: ‘actief betrokken te zijn bij het maatschappelijke, culturele, sociale en morele welzijn van de samenleving’. Wij zetten ons op allerlei manieren in voor de gemeenschap: in gebaar, maar ook financiële bijdragen, aan lokale-, nationale- en internationale goede doelen.

Voor iedere Lion is het een eer tot de Lions-organisatie toe te treden en te behoren. Door de gezamenlijke inzet ontstaan hechte banden en onderlinge betrokkenheid.