Sociale Werken

scholen Sint-Franciscus

De scholen Sint-Franciscus in Roosdaal en Eizeringen bieden binnen het Buitengewoon Onderwijs opleidingen aan voor jongeren met autismespectrumstoornissen, met bijkomende motorische problematiek en gedrags- en emotionele stoornissen. De vzw bidet onderwijstypes voor kleuters, lager en bijzonder secundair onderwijs aan.